Advokat - Partner

Knut Henning Larsen

Telefon: 911 44 266
E-post: larsen@sorlandsadvokatene.no

Født: 1965
Bedriftsøkonom: 1989
Juridisk embedseksamen: 1994
Advokatbevilling: 1997
Møterett for Høyesterett: 2012

Juridisk praksis

Kontakt oss