Hva gjør jeg når jeg nektes samvær med barnet mitt? 

Mange foreldre kommer til meg og er fortvilte fordi de ikke får se barnet sitt.

Publisert: 23.03.23

- Det rettslige utgangspunktet er enkelt: Barnet har rett til samvær med begge foreldrene uavhengig om de bor hver for seg. Foreldrene har et gjensidig ansvar for at denne samværsretten blir fulgt.

Dette følger av barneloven § 42.

- Samvær med begge foreldrene er også regnet som det beste for barnet etter barneloven § 48. Norsk rett er også basert på det biologiske prinsipp som legger til grunn at det er til det beste for barnet å ha samvær med begge sine biologiske foreldre.

Dessverre hjelper dette rettslige utgangspunktet deg lite når en part nekter den andre parten å se barnet sitt. Loven hjelper deg i hvert fall lite på kort sikt. I noen tilfeller vil familievernkontoret kunne hjelpe deg, men dette krever igjen samarbeid mellom partene.

Familievernkontoret og deres meklingsorgan har ingen makt, og kan hverken kreve, eller bestemme at du skal ha samvær med barnet ditt.

- Utgangspunktet i norsk rett er at foreldre skal bli enige om samvær, og samværsordningen for felles barn.

Men hva gjør du når dere ikke blir enige, eller når den andre parten nekter deg samvær, eller ikke gir deg så mye samvær som du skulle ønske?

Det enkle svaret er dessverre at du må iverksette rettslige skritt.

Mange kommer til meg og er redd for å iverksette en slik prosess. De fleste er redd for påkjenningen det er å skulle gå igjennom en rettssak, og mange er redde for de økonomiske kostnadene dette innebærer.

- Til dette kan jeg komme med noen betryggelser.

Gangen i barnesaker er at partene først innkalles til et saksforberedende møte før en rettssak. Det kan også være flere saksforberedende møter i en sak.

De aller fleste saker løses under disse saksforberedende møtene. De fleste sakene som blir påbegynt etter barneloven ender altså ikke opp med en rettssak.

- Min opplevelse er derfor at saker etter barneloven ikke nødvendigvis er så kostbare som folk frykter, hverken emosjonelt eller økonomisk.  

Hvis du lurer på hva som vil være det beste for akkurat din sak, kan det være lurt å kontakt med meg. Jeg vil da kunne gi deg et uforpliktende, og kostnadsfritt råd om hva som vil være det beste for deg og din sak.

Telefon: 99 15 55 91
E-post: dybfest@sorlandsadvokatene.no

Bruk alternativt vårt kontaktskjema under:

- Min opplevelse er at saker etter barneloven ikke nødvendigvis er så kostbare som folk frykter, hverken emosjonelt eller økonomisk.

HANS ERIK DYBFEST
ADVOKAT - PARTNER

Tjener du under 350 000 i året har du krav på fri sakførsel.

Kontakt oss