Flere mobbeofre enn tidligere får innvilget erstatning

Advokat Arvid Kjærvik merker økt pågang rundt mobbesaker.

Publisert: 05.04.21

Arvid Kjærvik, Partner og advokat i Sørlandsadvokatene, ser en sterk økning i antall mobbesaker. I et intervju med Adresseavisen forteller han om stadig flere henvendelser fra personer utsatt for mobbing.

I dag er omtrent halvparten av sakene han tar knyttet til mobbing, forteller han til avisen.

– Mye av årsaken til dette kan nok skyldes mer omtale i mediene og større oppmerksomhet om temaet generelt, sier Kjærvik.

Avgjørende Høyesterettsdom

I 2012 fikk Kristiansand Kommune en sak i mot seg i Høyesterett, hvor en tidligere elev saksøkte kommunen på bakgrunn av tidligere mobbing.

Vedkommende vant frem.

– Det som er interessant er at vi fikk et tidsskille med denne dommen Høyesterett avsa, der Kristiansand ble dømt til å betale erstatning i en mobbesak. Før denne var det bortimot umulig å vinne fram mot skoleeier, men siden har vi fått en rekke såkalte mobbedommer, har Kjærvik tidligere uttalt til avisen Rett24.

- Denne Høyesterettsdommen er derfor blitt prinsipielt svært viktig, understreker han.

Avhenger av medisinsk invaliditet

Kjærvik sier det er vanskelig å gi eksakt svar på hva som skal til for å vinne frem i en dom, ettersom alle saker er ulike.

Erstatningsutmålingen i mobbesaker vil også bero på hvor høy den medisinske invaliditeten i realiteten er.  

- Saksøker må bevise at ansvaret for mobbingen ligger hos skoleeier, og at årsaken til plagene mobbingen har medført også ligger her.

- Så må de sakkyndige komme med en vurdering av den medisinske invaliditeten, som i mange tilfeller kan være en diagnose som posttraumatisk stress og sosial fobi.

Få ender i retten

Ikke alle mobbesaker ender i retten til slutt.

– Mitt inntrykk er at det er lettere å komme til enighet om en minnelig løsning med skoleeier nå i dag enn det var for bare fem år siden, sier Arvid Kjærvik.

Ønsker du å vite mer om dine rettigheter og hva en advokat kan bistå med om du har vært utsatt for mobbing?

Ta kontakt med advokat Arvid Kjærvik på kjervik@sorlandsadvokatene.no eller telefon 992 34 291 - Benytt deg eventuelt av kontaktskjemaet under:

 

- Saksøker må bevise at ansvaret for mobbingen ligger hos skoleeier, og at årsaken til plagene mobbingen har medført også ligger her.

Arvid Kjærvik
Advokat og Partner

Avgjørende Høyesterettsdom

– Det som er interessant er at vi fikk et tidsskille med denne dommen Høyesterett avsa, der Kristiansand ble dømt til å betale erstatning i en mobbesak. Før denne var det bortimot umulig å vinne fram mot skoleeier, men siden har vi fått en rekke såkalte mobbedommer, har Kjærvik tidligere uttalt til avisen Rett24.

Kontakt oss