- Spennende å møte publikum slik

Gjennomførte direktesending på Facebook.

Publisert: 27.04.20

Fredag 24. April holdt Sørlandsadvokatene direktesending på Facebook.

I sendingen ble dagsaktuell juridisk tematikk diskutert og gjennomgått, som den midlertidige korona-lovgivningen og den kommende nye arveloven. I tillegg ble det svart på spørsmål fra seere.

Målet var å møte publikum på en ny arena.

- Jeg følte dette gikk veldig bra. Å svare på konkrete juridiske spørsmål i en direktesending er ikke nødvendigvis så lett, men da gjelder det å gjøre det beste ut av det. Det spørs om ikke vi må gjøre dette en gang til ved en senere anledning, sier Robert Hovland, Partner og daglig leder i Sørlandsadvokatene.

Han er opptatt av at advokater må tørre å tenke i nye baner rundt det å møte publikum.

- Dette er jo en ny måte for oss som advokater å formidle på, og for mange er det nok litt ukomfortabelt. Men vi forberedte oss fint på dette, og la en bra plan. Jeg syntes det var spennende, fortsetter han.

Foto - Skjermdump fra Facebook.

Nå skal vi ta en gjennomgang av hvordan dette gikk, så ser vi hva vi kan gjøre fremover eventuelt. Så lenge det blir ordentlig gjennomført så finnes det mange muligheter.

Robert Hovland

Positive tilbakemeldinger

Tilbakemeldingene fra publikum var positive, og flere benyttet seg av muligheten til å sende inn spørsmål.

Et av spørsmålene som ble sendt inn var:

- Hjelper det å føre eiendeler over på ektefelle, dersom man er redd for å gå personlig konkurs?

Hovland responderte:

- Dette går fint an. Man må lage et skjøte hvis det er fast-eiendom, og man må uansett lage en ektepakt som fører formues-verdien over fra den ene ektefellen til den andre. Det er løsningen der. Men det vi har sett i rettsapparatet er at det dukker opp kreditorer som gjerne påpeker at vedkommende teknisk sett var konkurs allerede før verdiene ble overført, og at overføringen ble gjort for å forfordele eller skjule betalingsevne til kreditor. Da kan man risikere å måtte betale summene tilbake til kreditor selv om disse ble overført til ektefelle. Så denne gaven og denne overføringen må være reell altså, slik at dette ikke kun er proforma. 

En annnen lurte på følgende:

- Naboen min har et tre som skygger for sola mi, kan jeg kreve at han hugger det ned?

Hovland responderte:

- Ja, dette kan man jo kreve, men om man får medhold er jo en annen sak. Det er nabolovens paragraf 2 som regulerer dette mener jeg, altså om treet er til "uturvane", begrenser utsikt eller er iferd med å falle. Slike naborettslige tvister er det jo en del av, og det som er utgangspunktet er en konkret interesse-avveining: Hvilket behov har den som eier treeet for å ha det der - og hvilket behov har den som klager på treet og vil ha det fjernet? 

- I utgangspunktet skal det mye til for at man skal kunne kreve et tre fjernet. En hovedregel er den såkalte 1-3 regelen. Den sier at står treet en meter fra nabo-grensen kan det være 3 meter høyt. Så kan man jo begynne å regne. Det er gjerne dette som blir et vurderingstema på akkurat dette feltet. 

Med gjester i fremtiden?

Hovland antyder at det kan bli aktuelt å gjennomføre show med gjester i fremtiden.

- Hvorfor ikke? Nå skal vi ta en gjennomgang av hvordan dette gikk, så ser vi hva vi kan gjøre fremover eventuelt. Så lenge det blir ordentlig gjennomført så finnes det mange muligheter.

Interessert i å få med deg sendingen i opptak?

Hele direkte-sendingen ligger nå tilgjengelig på Facebooksiden til Sørlandsadvokatene under "Videos".

Advokatbransjen må tenke nytt rundt møtet med publikum. Her er ikke direkte-sendinger på Facebook en spesielt vanlig aktivitet for oss. Dette var likevel spennende. Vi får se hva som skjer fremover.

Robert Hovland
Partner og Daglig leder

Kontakt oss