- Skilsmisseoppgjør kan løses raskt og minnelig

Hva kan en advokat hjelpe med når man velger å gjennomgå en skilsmisse?

Publisert: 17.07.19

Advokat Tone Skranefjell hos Sørlandsadvokatene har lang erfaring med saker rundt samlivsbrudd og såkalte skiftesaker. Hun forteller at advokathjelp ved samlivsbrudd ikke behøver å innebære store og langtekkelige prosesser.

- Ofte har en av partene i et skifte kun behov for en innledende samtale for å få vite hva han eller hun har krav på. Da kan parten redegjøre for sin situasjon, og jeg kan opplyse om regelverket rundt situasjonen parten står i. Dette er for eksempel veldig forskjellig om man er gift eller samboer. Deretter finner vi ut av hva som må finnes frem av dokumentasjon, sier hun.

- Neste steg er at jeg setter opp et regnestykke som blir utgangspunktet for forhandlingsprosessen hvor man skal komme til en enighet om fordelingen av verdier. Noen ganger klarer partene forhandlingene selv når de vet hva de har krav på. Andre ganger bistår jeg den ene parten med skriftlig kommunikasjon. I de tilfellene hvor disse går helt i stå vil det neste steg bli rettslige skritt. De aller fleste sakene løses likevel lenge før dette blir nødvendig.

Skranefjell er opptatt av at brudd og forhandlinger skal løses på et lavest mulig nivå, slik at partene kan komme seg raskt tilbake til hverdagen.

- Jeg er opptatt av å finne minnelige løsninger. Konflikter er dyrt økonomisk, og det er ikke minst krevende følelsesmessig.

Oppfordrer til selvstendig dokumentkontroll

Selv om innledende rådgivning ofte kan være nok til å få parter til å løse en konflikt selv, opplever hun tilfeller hvor skifteprosessen trekker ut i tid.

- Dette skjer gjerne når den ene parten har full kontroll på økonomien og alle dokumentene, samtidig som parten prøver å kreve mer enn hva han eller hun i utgangspunktet har krav på. Da tar det lengre tid å få frem nødvendig dokumentasjon fra den andre. Slikt arbeid tar tid, spesielt hvis det kreves rettslige skritt.

Hun oppfordrer derfor alle par, samboere og ektefeller til å ha kontroll på sin egen økonomi og til å oppbevare dokumentasjon hver for seg.

- Det er faktisk svært vanlig at den økonomiske styringen i et parforhold overlates til den ene parten. Og da mener jeg totalt, både med tanke på hva som skal gjøres, og med tanke på oppbevaring av viktige papirer.

- Dette fungerer kanskje fint til vanlig mens partene fremdeles er sammen, men i et skifteoppgjør vil den ene parten dermed ha full kontroll på dokumentasjonen. Da kan parten velge hva som skal legges frem - mens den andre parten kun kan tro og mene muntlig. Dette blir ofte problematisk i en tvist der det er krav til dokumentasjon, forklarer hun.

Blir ikke tinglyst

Skranefjell minner også om at samboerkontrakter ikke kan tinglyses. Dette innebærer at disse ikke har rettsvern på linje med for eksempel ektepakter.

- Ektepakter kan tinglyses i Brønnøysund. Dermed kan alle sjekke hvem som eier hva direkte. Dette skjer ikke med samboerkontrakter.

Manglende tinglysning gjør at selve oppbevaringen av kontrakten derfor blir svært viktig.

- Jeg har opplevd tilfeller hvor den ene parten i et forhold oppbevarer begge eksemplarene av samboerkontrakten. I slike tilfeller kan den ene parten velge å la kontrakten forsvinne når det blir snakk om et skifte, slik at rettsvernet til motparten i praksis forsvinner. Dette er selvsagt uheldig for den skadelidende, påpeker hun.

Ifølge Statistisk Sentralbyrå ble det i 2018 gjennomført tilsammen 9 548 skilsmisser - for mer statistikk på feltet se her.

- Jeg er opptatt av å finne minnelige løsninger. Konflikter er dyrt økonomisk, og det er ikke minst krevende følelsesmessig.

Tone Skranefjell
Advokat

Kontakt oss