Hege Aarli Klem, Advokat og Partner i Sørlandsadvokatene.

Prøveordning blir permanent: - Samtaleprosess innføres i samtlige fylkesnemder

Samtaleprosess er nå innført som et alternativ i alle landets fylkesnemnder for barnevernssaker. - Gir bedre kommunikasjon mellom partene i en mer fortrolig setting, sier advokat.

Publisert: 25.11.20

Samtaleprosess har vært et prøveprosjekt i fem fylkesnemnder siden 2016.

Etter gode erfaringer og tilbakemeldinger er tiltaket nå innført i alle landets fylkesnemnder som et alternativ i behandlingen av barneverns- og omsorgssaker.

Tanken og formålet med samtaleprosess er at partene i en barnevernssak nå kan møtes rundt et bord for dialog heller enn å møtes i et rettslignende lokale.

- Det handler om å skape bedre kommunikasjonen mellom partene, og se på om man kan løse hele eller deler av saken, eller spisse den, slik at man enklere kan komme frem til en løsning i hva som gjerne er vanskelige og belastende saker, forklarer Hege Aarli Klem i Sørlandsadvokatene.

Rom for kreativitet

I et ordinært forhandlingsmøte i fylkesnemden kan uønskede detaljer fra privatlivet gis stor oppmerksomhet. Dette kan oppleves som en stor påkjenning for de involverte.

- I en normal nemd blir man ofte mer låst, for da ligger fokuset gjerne på å vinne frem med sine påstander. I omsorgssaker kan man få en følelse av å bli anklaget for å være en dårlig forelder. Da låser man seg og går i forsvar. En ordinær behandling i fylkesnemnda kan derfor være veldig belastende, forklarer Klem.

Som motsats skal samtaleprosess oppleves som mindre belastende for partene, og samtidig være en arena som gir rom for kreativitet og dialog.

- Det blir en mildere løsning, hvor partene gir og tar. Man skal være mindre opptatt av fortiden, og mer fokusert på å komme frem til gode praktiske løsninger. En slik konstruktiv inngang til barnevernssaker er utrolig viktig, og er noe som kan føre til at man enklere kommer frem til gode løsninger, enten midlertidig eller på sikt, mener Klem. 

- Dessuten sitter man ikke i et rettslokale, men heller i et ordinært møterom. Da får man andre rammer å forholde seg til, som igjen er med på å myke opp stemningen.

- Positivt for ungdommen

Advokatens rolle i en samtaleprosess er ofte mer tilbaketrukket. Målet er at partenes dialog skal være det bærende elementet.

- Vi som advokater er selvsagt med, og man kan rådføre seg med oss underveis, men det er viktig at det ikke er vi som i utgangspunktet skal føre dialogen.

Klem sier hun har fått gode tilbakemeldinger fra ungdom på det nyinnførte tiltaket. 

- Jeg var i en samtaleprosess-sak med en ungdom nylig, hvor begge foreldrene var tilstede med advokat, sakkyndig og fylkesnemd. I den saken ble man enig om et vedtak der ungdommen fikk gjennomslag for en del av sine ønsker og innspill. Dermed ble ungdommen veldig fornøyd, for vedkommende følte seg tatt på alvor og hørt.

- Når dette skjer får man et mye bedre utgangspunkt for situasjonen i etterkant av vedtaket, ettersom kommunikasjonen da ofte også vil bli bedre.  

Nemdsleder avgjør

Skulle en samtaleprosess ikke føre til enighet i en sak vil den gå videre til ordinær behandling i fylkesnemda. 

- Tiltaket er basert på frivillighet og samtykke hos begge parter, og som part kan man trekke seg fra dette når man skulle ønske. Dette skal være 100 % frivillig, understreker Klem.

Det er nemdslederen som avgjør om en barnevernssak er egnet for samtaleprosess eller ei. Her har saker som involverer vold og overgrep, naturlig nok, ikke mulighet til å bli behandlet gjennom samtaleprosess.

Hege Aarli Klem har lang erfaring fra barnevern- og omsorgssaker. Ønsker du å komme i kontakt med Hege kan hun nås direkte på telefon 99 56 94 94 eller mail klem@sorlandsadvokatene.no.

Benytt deg eventuelt av kontaktskjemaet under så tar Sørlandsadvokatene kontakt med deg!

- Det blir en mildere løsning, hvor partene gir og tar. Man skal være mindre opptatt av fortiden, og mer fokusert på å komme frem til gode praktiske løsninger.

Hege Aarli Klem
Advokat og Partner

Kontakt oss