Koronasmitte på arbeidsplassen – dette er arbeidsgivers ansvar

Dette er arbeidsgivers pålagte ansvar for å hindre smitte på arbeidsplassen.

Publisert: 16.03.20

(Foto: NTBScanpix)

Flere arbeidstakere i det norske arbeidsliv er pålagt en ny arbeidshverdag via hjemmekontor. Likevel finnes det arbeidsplasser som må holdes åpne som før Koronavirus-utbruddet, som de fleste butikker, transportsentraler, ulike helseinstitusjoner og finansinstitusjoner.

Som arbeidsgiver er man pålagt å legge til rette for at smitte ikke skal spres på arbeidsplassen, forteller Anders Hansson hos Sørlandsadvokatene.

- Arbeidsgiver har en klar tilretteleggingsplikt på arbeidsplassen. Dette betyr at arbeidsgiver nå er ansvarlig for å legge til rette for at smitte ikke skal spres mellom ansatte, eller til besøkende, som kunder. Her har man også ansvar for å eventuelt begrense kundepågangen hvis man skulle vurdere for høyt eksternt besøk til bedriften som en fare for smittespredning.

Tiltakene må vurderes fra situasjon til situasjon.

- Det finnes jo ikke nødvendigvis noen entydige svar her. Som arbeidsgiver er det likevel viktig å forstå at man må ha et løpende blikk på situasjonen slik at man er best mulig rustet til å gjøre en vurdering. Dette ansvaret handler om å begrense behovet for fysisk kontakt, og vurdere hvorvidt det er nødvendig for folk å møte hverandre på og via arbeidsplassen. Man er også ansvarlig for å sende folk hjem om man skulle mistenke smitte.

Presset øker nå på arbeidsgivere, som befinner seg i en situasjon de ikke har vært i tidligere.

Hvilke valg eller feil må arbeidsgivere passe på å ikke gjøre nå?

- Det er viktig at man som arbeidsgiver forstår at man fremdeles må følge de ordinære pliktene man har selv om situasjonen nå er som den er. Dette innebærer for eksempel at man skal utbetale lønn til ansatte som før - helt frem til eventuell permittering, eller, om det er nødvendig, oppsigelser. Jeg vil imidlertid råde ansatte til å avvente med å gå til oppsigelser, sier Hansson. 

Slik varsler man permitteringer

Som følge av Koronaviruset kan arbeidsgiver permittere ansatte hvis produksjonen helt eller delvis stopper opp. 

Et permitteringsvarsel til ansatte må inneholde en skriftlig beskjed der det opplyses om at den ansatte nå permitteres. Et permitteringsvarsel kan ikke inneholde betingelser. Hvis man permitterer flere enn ti ansatte er man pliktig til å melde fra til NAV.

- Som arbeidsgiver er man likevel nødt til å vurdere alternative tiltak til permitteringer, som hjemmekontor – hvis dette er mulig. Driver man et ansvarlig selskap eller et enkeltpersonforetak kan man ikke permittere seg selv. Du kan derimot permitteres hvis du er ansatt i et AS du også eier. 

Ved permittering av ansatte trenger man som følge av regjeringens nye tiltakspakke kun å utbetale lønn i to dager fra permitteringsdato før videre ytelser blir utbetalt til de ansatte fra NAV.

Lojalitetsplikten kan begrense friheten

Via lojalitetsplikten har arbeidsgiver også mulighet til å kunne diktere hva ansatte foretar seg av aktiviteter på fritiden. Dette innebærer for eksempel at egne ansatte kan gis pålegg om å avstå fra reiser til områder UD fraråder reise til. Skulle man oppdage at ansatte bryter slike pålegg, har man mulighet til å trekke disse i lønn hvis de skulle bli syke som følge av reisen.

- Det er selvfølgelig vanskelig å sjekke om en ansatt overholder slike pålegg. Aktiv overvåkning av ansatte er ikke en mulighet, annet enn at man kan snuble over avslørende oppdateringer via sosiale media. Men disse mulighetene til å begrense hvor ansatte befinner seg på fritiden sier noe om hvilken situasjon man nå står i som arbeidsgiver.

Selvstendig næringsdrivende gjennom ENK eller ANS er også hardt rammet av situasjonen. 

- Driver man næring gjennom disse selskapsformene, og butikken din stenger ned fordi næringsgrunnlaget ditt og inntjeningen faller bort, står man utsatt til. Man har i utgangspunktet ikke krav på dagpenger eller omsorgspenger for pass av barn. Regjeringen har imidlertid nylig opplyst at det nå åpnes for rett til omsorgspenger når skole/barnehage stenges for å hindre smitte.

Hansson oppfordrer til å følge med på hva Staten og regjeringen nå kommer med av tilskuddsordninger og nødhjelp for næringslivet, for å se hvilke ordninger som fremover vil kunne hjelpe deg.

- Man kan også sjekke om forsikringen man har inneholder en såkalt avbruddsforsikring. Dette er en forsikring som handler om å få dekning for tap av driftsresultat hvis bedriften må stanse opp som følge av en skade. Kontakt forsikringsselskapet ditt direkte og snakk med en konsulent, oppfordrer Hansson.

For mer informasjon om hva man som arbeidsgiver kan og bør gjøre som følge av Koronaviruset kontakt advokat Anders Hansson på hansson@sorlandsadvokatene.no eller telefon 957 75 875

Selvstendig næringsdrivende gjennom et ENK eller ANS står nå i en vanskelig situasjon.

Anders Hansson
Advokat

Kontakt oss