Kan en ti år gammel Brennpunkt-dokumentar brukes som bevis i en straffesak?

Er det mulig å bruke en over ti år gammel NRK Brennpunkt-dokumentar som bevismateriale i en straffesak om mobbing? Svaret fra Lagmannsretten er ja.

Publisert: 22.12.20

Arvid Kjærvik har ført flere saker for klienter som søker erstatning for mobbing. Nylig ønsket en av hans klienter å bruke en NRK Brennpunkt-dokumentar fra 2009 i et erstatningssøksmål mot en kommune.

- Min klient har blitt mobbet i oppveksten, og saksøker nå kommunen for manglende tiltak, noe han krever erstatning for, sier Arvid Kjærvik. 

Mobbesaken rundt Kjærviks klient har vært så alvorlig at det for over ti år siden ble laget en NRK Brennpunkt-dokumentar om hendelsene. I dokumentaren blir både rektor, medelever på skolen og den personen som har saksøkt kommunen, pluss hans mor, intervjuet.

- Som en del av vitneførselen vår har vi ønsket å bruke denne NRK Brennpunkt-dokumentaren fra 2009, sier Kjærvik.

Spørsmålet har derfor vært om denne dokumentaren, og vitnene og uttalelsene i den, kan brukes som en del av bevismaterialet i den påtroppende erstatningssaken.

- Motparten, altså kommunen, motsatte seg dette. 

Fikk medhold

Dermed ble striden om bevisførseIen først behandlet i tingretten. Her fikk Kjærvik og klienten medhold i å kunne føre Brennpunkt-dokumentaren som bevis i saken. Motparten anket så til lagmannsretten.

Nå sier også en fersk dom fra Lagmannsretten at Kjærvik får mulighet til å bruke dokumentaren som bevis i erstatningssaken.

- Foreløpig er ikke dommen rettskraftig, ettersom motparten kan anke til Høyesterett, men det er et sterkt signal at også Lagmansretten gir oss medhold. Det er vi fornøyd med.

Ved mobbesaker kan det være vanskelig å få tidsnære vitner og dokumentasjon.

- Dette er helt sentralt i mobbesaker, og samtidig noe av det som er mest utfordrende ved slike saker, ettersom det som ofte handler om hendelser langt tilbake i tid. I dette tilfellet har det blitt laget en dokumentar som gir vitneutsagn som er viktige for forståelsen i saken, konstaterer Kjærvik. 

- Fra et juridisk ståsted er dette helt klart en interessant sak, avslutter han. 

- Foreløpig er ikke dommen rettskraftig, ettersom motparten kan anke til Høyesterett, men det er et sterkt signal at også Lagmansretten gir oss medhold.

Arvid Kjærvik
Advokat og Partner

Kontakt oss