Inngikk millionforlik med E-tjenesten

Advokat Anders Hansson fra Sørlandsadvokatene bistod nylig en eks-kaptein på Forsvarets spionskip da han inngikk et forlik på 1,8 millioner med Etterretningstjenesten.

Publisert: 16.10.20

Ved det såkalte «Fartøykontoret» i Etterretningstjenesten har en særaldersgrense for driftsmannskap på skipene MS Marjata og MS Eger medført at flere ansatte har blitt tvunget til å gå av med pensjon ved fylte 63 år.

Kapteinen saken gjaldt var tidligere kaptein på «spionskipet» MS Eger.

Disse særaldersgrensene for tvungen pensjon har vakt oppsikt og reaksjoner hos flere sjøfolk, sier Anders Hansson:

– Bakgrunnen for konflikten var at kapteinen mente at han hadde en gyldig arbeidsavtale som tydelig gav rom for å være ansatt som kaptein inntil han ble 70 år. Vi mener derfor det forelå en klar dispensasjon fra E-tjenestens lovverk om aldersgrenser for statsansatte i dette spesielle tilfellet, forklarer Hansson.

Da kapteinen ble ansatt i et prosjekt som skulle vare i 5-7 år var han allerede fylt 60 år.

– Han ble dermed oppsagt da han ble 63 år - mens prosjektet han var ansatt i fremdeles var i full sving.

– Vi har jobbet mye med saken. Da fartøyskontoret strakk seg såpass langt, aksepterte vi forlik, sier Hansson.

Kapteinen selv sier han aller helst skulle sett at saken hans ble rettslig behandlet.

– For meg personlig er det selvsagt en form for lettelse å slippe en rettsak. På den annen side er det litt synd at saken ikke ble prøvd for retten. Da hadde den dannet presedens til nytte for kollegaer på vei inn i rettssystemet.

Saken var opprinnelig berammet for behandling i Oslo tingrett.