Hvor lenge skal en iPhone vare?

Apple sier estimert levetid på en iPhone er tre år. Samtidig fastslår Forbrukerkjøpsloven at varer som er ment å skulle vare vesentlig lengre enn to år, har fem års reklamasjonsfrist.

Publisert: 03.11.20

Forvirrende?

Å manøvrere seg i forbrukerrettighetene innenfor elektronikk-markedet kan være utfordrende.

Forbrukerkjøpsloven paragraf 27 er likevel klar og tydelig:

1: Det er en absolutt reklamasjonsfrist ved kjøp av varer som i utgangspunktet er 2 år. For varer som er ment å vare vesentlig lengre enn 2 år, er reklamasjonsfristen 5 år.

2: Den som vil påberope en mangel, må gi selgeren melding om det «innen rimelig tid» etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Maks tre år

Apple selv sier deres iPhone, iPad og Apple Watch har en estimert levetid på tre år. For Mac og Apple TV anslår selskapet fire års levetid. (Apple tror likevel ikke at produktene vil slutte å fungere etter anslått levetid).

Hvor lenge kan man da reelt sett forvente at levetiden på en mobiltelefon skal være? Og hva gjør man hvis mobiltelefonen slutter å virke etter tre år?

Idag tar man gjerne utgangspunkt i en Høyesterettsdom fra 2007. Denne slår fast at levetiden på en mobiltelefon er på 3-4 år.

- I denne dommen slår også Høyesterett fast at 3-4 år er «vesentlig lengre enn to år» og at reklamsjonstiden på en mobiltelefon derfor er 5 år, og ikke 2 år. I denne dommen fikk en kjøper av en telefon, der en skjult mangel viste seg etter 2 år og 3 måneder, medhold i å kunne heve kjøpet.

Det forteller advokat Hilde Ulland hos Sørlandsadvokatene, som har lang fartstid innen forbrukerretten.

Hun fortsetter:

- Selv om reklamasjonsretten varer i 5 år ved kjøp av mobiltelefoner, vil ikke reklamasjonen nødvendigvis føre frem i hele femårsperioden. Etter 3-4 år er levetiden på et produkt utløpt, og da fører ikke et reklamasjonskrav frem - selv om man har reklamert innen femårsfristen.  

Forbrukermønstre påvirker levetiden

Men hvis Apple selv sier at telefonene deres skal vare i tre år – og man da har reklamasjonsrett i fem år – har man ikke da noen rettigheter hvis telefonen slutter å virke etter tre år?

- Selv om man har reklamasjonsrett som forbruker er ikke selskapene pålagt å lage produkter med en absolutt minimum levetid.

Ulland sier at man ofte ser at levetiden på mobiltelefoner gjerne kan påvirkes av hvor ofte forbrukerne selv bytter til nye modeller eller produkter.

- Ifølge undersøkelser gjort av Norstat skiftet folk mobiltelefon i snitt etter 31,4 måneder i 2018. Før 2018 viste tall at vi byttet telefon hver 18. måned, så her har det skjedd en markant endring. Vi kjøper stadig dyrere og mer avanserte produkter, og bruker lengre tid mellom hver gang vi bytter. Sammen kan forbrukere på den måten påvirke den allmenne oppfatning om levetid.  

Ulland mener dette er et godt bevis på forbrukermakt i praksis.

- Velger vi å beholde varene lenger vil man også se produsenter som lager produkter med lengre forventet levetid. På samme måte ser man at jo oftere vi forbrukere bytter produkter, desto mindre vil levetiden på produktene kunne bli.

Kan gå til merkevaren

Ønsker man å reklamere på en mobiltelefon skal man oppsøke forhandleren hvor telefonen ble kjøpt.

- Hvis denne er gått konkurs eller ikke lengre eksisterer kan man reklamere direkte til merkevaren. Bare husk kvitteringen!

Har du andre spørsmål om forbrukerrettigheter eller Forbrukerkjøpsloven?

Advokat Hilde Ulland kan nås direkte på telefon 951 65 615 eller ulland@sorlandsadvokatene.no

Velger vi å beholde varene lenger vil man også se produsenter som lager produkter med lengre forventet levetid. På samme måte ser man at jo oftere vi forbrukere bytter produkter, desto mindre vil levetiden på produktene kunne bli.

Hilde Ulland
Advokat

Kontakt oss