Her er våre tre nye advokatfullmektiger

Hils på våre tre nye advokatfullmektiger!

Publisert: 01.06.22

Sørlandsadvokatene har nylig ansatt tre nye advokatfullmektiger. Her kan du lese litt om hvem de er og hvorfor de har valgt å jobbe her hos oss!

Gerd Jorun Tønnessen

Gerd har lang fartstid i bransjen i mange forskjellige jobber. Hun begynte som advokatsekretær i et advokatfirma i Oslo, var hjemme med barn i noen år, for så å jobbe som saksbehandler i Kristiansand tingrett i ti år. Gjennom jobben som saksbehandler fikk Gerd lyst til å lære mer jus, og begynte på jusstudiet i en alder av 48 år.

Underveis i studiene hadde hun flere jobber på si. Hun var trainee i et advokatfirma i Kristiansand, et firma i Bergen og saksbehandler ved NAV Klageinstans. Hun har jobbet med både sivil- og strafferett. Etter hun var ferdig med studiene våren 2019, begynte hun å jobbe hos Statsforvalteren i Agder. Hun var først ved vergemålsavdelingen, og fra januar 2020 ved barnevernavdelingen.

Nå er hun på plass hos Sørlandsadvokatene. 

– Jeg har alltid hatt et godt inntrykk av menneskene som jobber her, og i tillegg får jeg jobbe med fagfelt jeg synes er veldig interessante, sier hun. 

Gerd jobber mye med testamenter, samboerkontrakter og fremtidsfullmakter, i tillegg til skifte- og barnefordelingssaker. Hun har også oppdrag som bistandsadvokat og saker om overprøving av tvungent psykisk helsevern.

– Jeg synes det er veldig givende å kunne være bistandsadvokat, og å jobbe med familie- og arvespørsmål, barn og barnevern, sier hun. 

– Så langt har det vært litt forskjellige oppdrag. Mye spennende og mye nytt, sier Gerd.

Linn Sofie Gunnarsdatter

Linn tok først en sosionomutdanning, men det er jussen som har vært drømmen siden hun var liten. Da rettsvitenskap kom til Kristiansand og Universitetet i Agder var hun rask med å kaste seg på. 

– Men jeg angrer ikke på hvordan veien ble til. Sosionomutdannelsen kommer godt med når jeg møter mennesker som er i vanskelige livssituasjoner, sier hun. 

Mastergraden i rettsvitenskap fullførte hun ved Universitetet i Bergen i desember 2020, og gikk rett ut i jobb hos et advokatfirma i Trøndelag, der datteren bor. Under studiene jobbet hun hos en advokat i Kristiansand. Der fikk hun verdifull erfaring innenfor formueretten, særlig insolvens, og ikke minst i selve yrket som advokat.

– Det var nok mye av årsaken til at advokat ble veien videre for meg, sier hun. 

Linn har jobbet bredt ute i distriktet i Trøndelag, men hun har fått særlig erfaring innen straff, barnefordeling, barnevern, arv og formuerett. Hun poengterer at formueretten er et viktig fagfelt.

 – Her oppstår det mange tvister; om rettigheter til ting og forholdet mellom rettighetene, og ikke minst eiendomsrettens overgang og reklamasjoner i den forbindelse.

Etter en stund i Trøndelag kom hjemlengselen etter Kristiansand, og samtidig et ønske om å få jobbe enda mer med strafferett, som hos Linn er det mest spennende fagfeltet. Det blir det mer av hos Sørlandsadvokatene. For Linn er det rollen som forsvarer som trigger mest. 

– Det er en rolle som er helt avgjørende for rettssikkerheten i landet vårt, sier Linn, som for øvrig elsker «true crime» og krimgåter fra den virkelige verden.

Ida Katrine Lindevik

Ida Katrine er født og oppvokst i Kristiansand og har siden desember 2021 kunnet skilte med en mastergrad i rettsvitenskap. Under studietiden fikk hun muligheten til å arbeide i et byggesaks- og arkitektfirma, og hun fikk også fortsette der etter at masteren var levert. Hun ble ansatt hos Sørlandsadvokatene i februar, og hun ser veldig frem til fortsettelsen etter sine første måneder her.

Som de andre står nå to år som fullmektig for tur før hun endelig kan kalle seg advokat. 

– Sørlandsadvokatene er et godt firma med mange av de samme verdiene som jeg står for. De er opptatt av å hjelpe mannen i gata, og har både større og mindre klienter innenfor alle rettsområder, sier Ida Katrine. 

– Starten har vært veldig spennende. Jeg har fått veldig mye tillit, og det er gøy for en så ung person som meg, sier hun. 

Selv ser hun frem til å prøve seg innenfor mange forskjellige rettsområder, noe hun også har fått lov til så langt, og hun trives godt med denne variasjonen. 

Mest erfaring har hun naturligvis med byggesaker, og dette er noe som interesserer henne. I studietiden arbeidet hun også for Jussformidlingen hvor hun gav gratis rettshjelp. Der jobbet hun blant annet med husleierett, arbeidsrett, utlendingsrett, kontraktsrett og trygderett.

– Jeg synes også strafferett er spennende, men det er det sivilrettslige som er min hovedgren, sier hun. 

Skrevet av Jens Bessesen

Gerd Jorun Tønnessen

Jeg har alltid hatt et godt inntrykk av menneskene som jobber her

Gerd Jorun Tønnessen

Linn Sofie Gunnarsdatter

Det er en rolle som er helt avgjørende for rettssikkerheten i landet vårt

Linn Sofie Gunnarsdatter

Ida Katrine Lindevik

Starten har vært veldig spennende. Jeg har fått veldig mye tillit, og det er gøy for en så ung person som meg

Ida Katrine Lindevik