Har jeg krav på erstatning når jeg har blitt utsatt for vold?

Har du blitt utsatt for en fysisk eller psykisk voldshandling er det enkle svaret ja.

Publisert: 07.04.23

I min jobb som advokat blir jeg daglig møtt med spørsmål som:

  • Jeg har blitt slått ned, har jeg krav på erstatning?
     
  • Jeg har blitt ranet, har jeg krav på erstatning?
     
  • Jeg har blitt dyttet, har jeg krav på erstatning?
     
  • Jeg har blitt krenket, har jeg krav på erstatning?

Selv om det foreligger et krav, eller en rettighet til erstatning og oppreisning, er det ofte vanskelig å vite hva man skal gjøre, og hvordan man skal fremsette et krav.

Heldigvis er dette et rettsområde som lovgiver anser som viktig å hjelpe deg med.  Staten vil derfor, i de fleste tilfeller, sikre deg gratis advokathjelp.

- Hvis du lurer på om du kan ha krav på gratis advokathjelp er det bare å ta kontakt, og du vil raskt, og kostnadsfritt, få en vurdering av akkurat din sak.

- Dersom du har blitt utsatt for vold har du krav på erstatning. Det mange ikke vet er at voldsbegrepet omfatter alle tilfeller av krenkelser mot legemet. Det å slå, sparke, skalle, klype, holde fast eller lugge en annen, er regnet som krenkelser som kan gi deg krav på erstatning og oppreisning.

Oppreisningserstatningen fastsettes ut fra en konkret og skjønnsmessig vurdering. Momenter i denne vurderingen er lovbruddets objektive grovhet, graden av tiltaltes skyld, fornærmedes egen opplevelse av krenkelsen, og arten og omfanget av de skadevirkninger man er påført.

- Hvis du lurer på om din sak vil gi deg et krav på erstatning eller om du har krav på gratis advokathjelp kan det være lurt å ta kontakt med meg. Jeg vil innen kort tid gi deg et svar på dine rettigheter og ditt krav på oppreisning og erstatning.

Telefon: 99 15 55 91
E-post: dybfest@sorlandsadvokatene.no

Bruk alternativt vårt kontaktskjema under:

 

- Dersom du har blitt utsatt for vold har du krav på erstatning. Det mange ikke vet er at voldsbegrepet omfatter alle tilfeller av krenkelser mot legemet.

HANS ERIK DYBFEST
ADVOKAT - PARTNER

Kontakt oss