Advokat Hege Aarli Klem hos Sørlandsadvokatene har lang erfaring fra juridisk arbeid innen helse.

- Flere har krav på pasientskadeerstatning uten å vite det

- Erstatningsordningen mot NPE er ikke godt nok kjent, sier advokat Hege Klem hos Sørlandsadvokatene.

Publisert: 28.10.19

Er man blitt påført en skade under et sykehusopphold i Norge kan man ha krav på økonomisk kompensasjon gjennom det statlige organet NPE - Norsk pasientskadeerstatning. Saksbehandling hos NPE er gratis for den som søker, og arbeidet med søknad er ifølge advokat Hege Klem lite tidkrevende.

- Selve søknaden tar ikke mange timene å utføre, enten man skriver den selv eller velger bistand fra advokat, sier hun.

Klem, som blant annet er offentlig godkjent sykepleier, og har tidligere erfaring fra arbeid med helserelaterte saker hos Fylkesmannen i Aust-Agder, kan fortelle at de vanligste årsakene til pasientskader gjerne er feildiagnostisering, skader som følge av kirurgiske feilinngrep, feil av helsepersonell, infeksjoner eller forsinket diagnostisering av kreft.

- Ofte kan man likevel ikke skylde på en enkeltperson som årsak til en pasientskade. Mange pasientskader oppstår på bakgrunn av systemsvikt eller svikt i rutiner, forklarer hun.

- I spesielle tilfeller kan det også være slik at man kan få tilkjent erstatning selv om det ikke har skjedd en svikt, spesielt hvis man er blitt påført en særlig stor og uventet skade.

Saksbehandlingsarbeidet i det statlige organet NPE kan ta lang tid.

- Advokatfaglig ressurs kan virke avlastende

Som statlig organ skal NPE opptre nøytralt. Likevel kan NPE ofte oppleves som en motpart for den som søker erstatning.

Prosessen med å få innvilget økonomisk kompensasjon kan også bli omfattende og tidkrevende.

Hvorfor bør man som pasient oppsøke advokat når man er blitt utsatt for en skade?

- Først og fremst vil en advokatfaglig ressurs fungere som et avlastende mellomledd mellom deg som pasient og NPE som styringsorgan. Dette er særlig verdifullt for pasienter som opplever alvorlig sykdom, kanskje i forbindelse med kreft, og som heller vil prioritere kvalitetsttid med sine nærmeste. Å skulle bruke ressurser og tid på tyngre arbeid gir kanskje ikke like mye mening hvis man er i slike situasjoner, mener Klem.

- I tillegg kan en advokatfaglig ressurs gi god rådgivning og hjelpe til med eventuelle klager på avslag til for eksempel pasientskadenemnda. Jeg vil råde alle som får aksept hos NPE om gyldig erstatningskrav til å oppsøke advokatbistand - da dekkes også de juridiske utgiftene av NPE, og ikke av deg som pasient, forklarer Klem.

Saksbehandlingen hos NPE kan ofte ta lang tid.

- Den kan ta måneder og år, og da er det svært verdifullt å ha en person til å ta seg av oppfølging og kontakt. Som advokat har vi også verdifull kunnskap om hvordan systemet fungerer, noe som kan være viktig for å få til et godt resultat for pasienten, sier hun.

- Først og fremst kan en advokatfaglig ressurs fungere som et avlastende mellomledd mellom deg som pasient og NPE som styringsorgan.


110 000 pasientskader årlig

Ifølge sykepleien.no oppstår det omtrent 110 000 pasientskader i Norge hvert år. Klem er ikke overrasket over antallet, og mener dette kan være enda høyere. 

- Dette tallet kan nok virke høyt på de fleste, men vi vet at det er store mørketall på området siden flere pasientskader ikke blir rapportert. Pasientskader er vanligere enn mange tror, avslutter Klem. 

 

Vil du vite mer om hva du kan gjøre hvis du er utsatt for en pasientskade?

Benytt deg av kontaktskjemaet under eller kontakt advokat Hege Aarli Klem direkte på mobilnummer 995 69 494 eller mail klem@sorlandsadvokatene.no

Det oppstår omtrent 110 000 pasientskader i Norge hvert år. Dette er et lavt antall, og vi vet det er store mørketall på området.

Hege Aarli Klem
Advokat

Kontakt oss