Dette programmet avgjør skyld i trafikkulykker

Møt Scan Crash – dataprogrammet som avgjør skyld i trafikkulykker.

Publisert: 08.06.20

Blir man idag involvert i en bilkollisjon eller en annen type trafikkulykke er sannsynligheten stor for at et dataprogram blir en sentral faktor når skyldspørsmålet skal avgjøres. 

Et av de vanligste dataprogrammene som brukes til trafikk- og ulykkesanalyse er Scan Crash. I Norge brukes programmet blant annet av Statens Vegvesen og Statens Havarikommisjon, mens det i Danmark brukes av Forsvaret og Statens Bilinspeksjon. På verdensbasis har programmet utviklet seg til å bli en internasjonalt godkjent standard.

- Analyserer et komplekst databilde

Først og fremst erstatter ScanCrash den menneskelige jobben med å sy sammen et komplekst hendelsesforløp som inneholder flere ulike variabler.

- Mennesker kunne sikkert gjort den samme jobben som Scan Crash gjør, og det gjorde man jo forsåvidt tidligere, men dette var og er svært tidkrevende. Gjennom programmet kan man mate inn flere forskjellige typer informasjon, og raskt få ut beregninger som kalkulerer et hendelsesforløp basert på dataen som puttes inn, forteller advokat John Atle Bentsen hos Sørlandsadvokatene.

Et av Bentsens fagfelt er trafikkulykker og erstatningssaker. Tidligere jobbet han med personskader i If Forsikring, og har ved flere anledninger vært involvert i saker som har tatt i bruk Scan Crash.

- Variablene man legger inn i programmet kan være bremselengder, skader på involverte parter, skadetakster fra bilene, biltyper, versjoner av utstyr etc. Det er klart at beregninger på alt dette sparer et utredningsarbeid for masse manuelt og tidkrevende arbeid, forteller han.

De mest typiske eksemplene på uoversiktlige ulykker er for eksempel kollisjoner i rundkjøringer; hvem hadde egentlig vikeplikten før ulykken? Et annet eksempel kan være påkjørsler av syklister i fotgjengerfelt; hvor raskt kjørte bilen og hvilke skader medførte farten?

- Saker og ulykker i rundkjøringer er ofte særlig vanskelige å finne ut av. Hvilken part kom inn i rundkjøringen først og hvem hadde vikeplikt? Da kan programmet si noe om hastigheter i sammenstøtet, hvor sammenstøtet finner sted, og dermed beregne seg frem til hvem som faktisk satt med ansvaret for vikeplikt.

Det er likevel ikke kun hendelsesforløp programmet er istand til å beregne. Et annet spørsmål i en ulykke kan være: var farten egnet til å skape de skadene som påstås?

- Ved nakkeskader kreves det for eksempel dokumentasjon på at hodet har blitt utsatt for en spesifikk bevegelse som førte til skaden. Hvor store bevegelser man er utsatt for kan beregnes utifra kraften man legger til grunn for et sammenstøt. Alt dette gir Scan Crash et svar på.

- Uoversiktlige ulykker mangler fasit

I praksis har bruken av Scan Crash et viktig etisk aspekt. Siden programmet er avhengig av skjønnsmessige variabler er det viktig at disse blir så korrekte som mulig for at hendelseforløpet skal kunne kalkuleres så korrekt som mulig. Her spiller det for eksempel en stor rolle at korrekt type utstyr blir rapportert.

- Resultatene man får ut av programmet avhenger av variablene man legger inn. Dermed er det åpenbart mulige feilkilder ved bruk av Scan Crash, og programmet bør ikke brukes slavisk. Likevel, det faktum at begge sider av en sak kan bruke programmet bidrar til å skape legitimitet, mener jeg, sier Bentsen.

- Det er som regel ikke noe fasit å finne noe sted når det kommer til ulykker som har vært uoversiktlige, hvor det samtidig er vanskelig å fastslå hva som har hendt. Dermed kan hendelsesforløpet gå begge veier når det kommer til dette arbeidet med å etablere et faktum i en sak. I dette perspektivet er Scan Crash et godt middel til å sannsynliggjøre hva som har skjedd i en ulykke og et sammenstøt, fortsetter han. 

Rekon DA: – Et unikt program

I praksis utarbeides rapportene til Scan Crash av ingeniører som har spesialisert seg i bruken av programmet.

Et av slike ingeniør-selskap er Rekon DA. Selskapet, med hovedkontor i Oslo, får ofte i oppdrag å levere utredninger av trafikkulykker.

- Det er ingen tvil om at Scan Crash er et unikt program. Det er enkelt i bruk, godkjent av Veritas og kan like gjerne brukes til små som store ulykker. For vår del får vi oppdrag fra både forsikringssiden, domstoler og politiet. Jeg vil anslå at vi får rundt 200 oppdrag i året totalt, forteller Henrik Nesmark, en av tre utredere i selskapet.

Han understreker at deres oppgave som ingeniører er å jobbe med fysikkens lover.

- Så er det advokatenes og partenes oppgave å tale sine respektive saker. Det juridiske kan alltid diskuteres – det kan ikke fysikken som vi driver med, understreker han.

Nesmark får innspill fra både den skadelidte- og forsikringssiden.

- Selv om begge parter jobber med programmet vil det ikke være slik at det kommer forskjellig data ut av programmet basert på hvem som putter inn informasjon. Hvis vi for eksempel først blir kontaktet av den skadelidtes advokat får vi først informasjon fra dem. Deretter kommer forsikringssiden i neste omgang til oss og gir sine innspill til variabler.

- Sluttrapporten ender dermed opp som et resultat begge sider av en tvist har bidratt til, og som kan stå seg i retten som grunnlag for å forstå hvordan en ulykke har artet seg.

- Saker og ulykker i rundkjøringer er ofte særlig vanskelige å finne ut av. Hvilken part kom inn i rundkjøringen først og hvem hadde vikeplikt? Da kan programmet si noe om hastigheter i sammenstøtet, hvor sammenstøtet finner sted, og dermed beregne seg frem til hvem som faktisk satt med ansvaret for vikeplikt.

John Atle Bentsen
Advokat

Kontakt oss