Dette må du vite om permittering og ferie

Mange ansatte er i disse dager permitterte. Hva skjer da med ferien? Les vår guide fra advokat Anders Hansson.

Publisert: 26.05.20

Hvis en permittert arbeidstaker tar ut ferie, regnes hun ikke lenger som permittert i den perioden ferien pågår. Det vil blant annet si at permitteringsperioden (maksimalt 26 uker) ikke løper de ukene den ansatte er på ferie.

Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at alle ansatte tar ut ferie i løpet av året, også permitterte. To ukers ferie kan imidlertid overføres til neste år. Arbeidstakere som ikke har opptjent feriepenger, kan motsette seg ferie.

Hva med lønn/dagpenger i ferien?

Når arbeidstaker ikke arbeider, har hun heller ikke krav på lønn. Derfor har ikke arbeidstaker krav på lønn i ferien. Tar arbeidstakeren eksempelvis ut fire ukers ferie, skal hun trekkes fire ukers lønn av arbeidsgiver (enkelte ansatte har avtalt lønnet ferie, men dette gjelder et mindretall).

Er du permittert og tar ut ferie, vil du ikke regnes som permittert lenger. Du vil heller ikke ha krav på lønn i perioden. Arbeidstakere som er permittert må selv melde fra til NAV dersom hen tar ut ferie. Arbeidstakere som er permittert har ikke krav på dagpenger når hen har ferie.

Feriepenger

Feriepenger skal utbetales selv om man er permittert. Feriepenger er en rettighet arbeidstakeren opparbeider av den inntekten hen har hatt året før. Feriepengene utgjør etter ferieloven 10,2 % av lønnen arbeidstaker mottok i fjoråret.

Hensikten med feriepengene er å dekke opp for det lønnstapet arbeidstaker har ved å ta ut ferie. Det er ferielovens hovedregel at feriepengene skal utbetales siste lønningsdag før ferie tas ut. I praksis betaler svært mange arbeidsgivere ut feriepenger i juni, og trekker samtidig den ansatte for lønn i de ukene arbeidstaker skal ha ferie. Altså blir en arbeidstaker trukket i lønn for ferie samtidig som feriepengene kommer - uansett når på året arbeidstaker faktisk tar ut ferie.

Arbeidsgivere som har betalt feriepenger og trukket penger for ferie samtidig, har naturligvis ikke adgang til å trekke den ansatte i lønn på nytt om ferien tas ut senere på året.

Delvis permittert og ferie

Er en arbeidstaker delvis permittert, vil disse reglene gjelde på samme måte. Du får verken dagpenger eller lønn i den perioden du tar ut ferie. Permitteringstiden opphører i perioden man tar ut ferie, uansett hvor stor prosentvis andel man er permittert.

Arbeidsgiver har en plikt til å sørge for at alle ansatte tar ut ferie i løpet av året, også permitterte.

Anders Hansson
Advokat

Kontakt oss