Advokat og Daglig leder Robert Hovland i Sørlandsadvokatene (Foto: Thomas Bergstøl)

Dette er Sørlandsadvokatene

– Vi skal være ærlige, tydelige og tilgjengelige for klientene våre, sier Robert Hovland, Daglig leder i Sørlandsadvokatene.

Publisert: 03.06.19

Med sine røtter tilbake til 1982 er Sørlandsadvokatene i Østre Strandgate 29 et av Kristiansands eldste og mest tradisjonsrike advokatkontor. Gjennom sine 11 advokater, fem kvinner og seks menn, kan selskapet tilby variert kompetanse og erfaring.

– Hos oss skal man få profesjonell og solid advokatbistand innen de aller mest sentrale fagområdene, enten man er privatperson eller næringsaktør, sier Robert Hovland.

– Selv om vi har spisskompetanse innen flere felt, har vi ikke lyst til å settes i bås som «erstatningseksperter» eller lignende. Vi skal være for alle – og fagkompetansen vår dekker de fleste behov, fortsetter han.

Faktum vel så viktig som jussen

Selskapet er opptatt av å etablere en god dialog med klientene sine.

–Som advokater forsøker vi å skape en lav terskel mellom oss og klientene våre. Her er den sosiale egenskapen til hver enkelte advokat viktig for oss. Vi skal både evne å prate med klienten samtidig som vi klarer å sette oss inn i saken til hver enkelt, sier han. 

Sammen med klientfokuset har Hovland også vært opptatt av å skape et godt miljø internt i selskapet.

– Vi advokater jobber mye med å etablere faktum i saker. Med dette mener jeg at vi er vel så opptatt av å finne ut av hva som er de faktiske hendelsene i en sak som selve jussen den berører. Desto bedre samarbeidsklima vi kan skape internt desto lettere er det for hver advokat å kunne dra på kompetansen til kollegene sine på huset.

– Dermed kommer et godt samarbeid internt også klientene til gode, forteller han.  

Fokus på kjønnsnøytralitet

Sørlandsadvokatene var tidlig ute med å fokusere på å skape en kjønnsnøytral arbeidsplass.

– Vi har arbeidet systematisk med å rekruttere kvinnelige advokater for å unngå og bli for mannsdominerte. Idag farger kjønnsbalansen miljøet vårt på en positiv måte, og jeg er fornøyd med at vi har klart å etablere dette.  

Tidligere holdt gamle redere som Skjelbred-Knutsen til i de ærverdige lokalene til selskapet nær Festningen og Tresse.

– Enkelte av kontorene våre har fremdeles de gamle verdenskartene fra redernes tid hengende på veggene. Det gir en god følelse for oss som jobber her, og det skaper samtidig en god opplevelse for klientene som besøker oss. Jeg tror dette har en betydning for resultatene vi kan levere, avslutter Hovland.

Hos oss skal man få profesjonell og solid advokatbistand enten man er privatperson eller næringsaktør.

Robert Hovland
Advokat og Daglig leder

Kontakt oss