- Barnets beste alltid hovedfokus

Kristine Eide er en av få godkjente familiemeklere på Sørlandet.

Publisert: 23.02.20

- Målet med familiemekling er at foreldre skal komme til en skriftlig avtale om foreldreansvar, fast bosted og samvær for barnet.

Det sier Kristine Eide, en av få godkjente familiemeklere på Sørlandet. Som et alternativ til Bufdir bistår hun par med å etablere nye rammer for hverdagene etter et samlivsbrudd.

Eide utdyper.

- Familiemekling handler om å lage gode avtaler for hvordan den praktiske gjennomføringen av hverdagen skal se ut etter et samlivsbrudd. Her er det gjerne mye å ta hensyn til, som henting, levering, aktiviteter med barna, leggetid og annet. Da handler det om å lage rammer som skaper et godt samarbeid mellom foreldrene, og som løser eventuelle konflikter på disse områdene.

Dekkes av det offentlige

Hun understreker at familiemekling ikke er par-terapi.

- Dette er ikke det samme, nei. Terapi får man på familievernkontoret. Der finnes det også andre tjenester man kan benytte seg av.

Familiemekling er obligatorisk å gjennomføre ved et samlivsbrudd. Mekling må for eksempel være gjennomført for å kunne ta ut separasjon eller for å få ubetalt ulike støtteordninger fra NAV.

– Slik er loven og reglene idag. Man må også ha prøvd mekling før man for eksempel skal ta en sak til retten, sier Eide.

Inntil syv timer med familiemekling dekkes av det offentlige, hvor den første timen regnes som obligatorisk. Etter denne får man utlevert meklingsattest, som er gyldig i 6 måneder. 

- Hvis man ikke klarer å bli enige etter den første timen anbefaler vi å forsøke litt lenger. Da kan man enten ha felles eller separate meklingstimer, utdyper hun.

Til vanlig er Eide fast bistandsadvokat for Kristiansand Tingrett og Agder Lagmannsrett. Gjennom advokatyrket har hun lang erfaring med barnefordelingssaker.

- Dette hjelper meg mye i meklingen, og jeg kan en del om jussen på området, som for eksempel hvordan det er å ta en barnefordelingssak til retten.

Bedre enn dom

Hun anbefaler likevel ikke å løse en sak i retten.

- Det beste er helt klart om man sammen kan komme frem til en løsning utenfor rettsappratet. Dette har flere årsaker, sier hun, og lister opp:

- Først og fremst vil en avtale som kommer istand gjennom mekling være mye mer detaljert og dekkende for hverdagene som kommer enn hva en dom vil være. 

Nå er det også blitt mer vanlig at barnet selv er med i meklingen. Barn skal også høres selv om de ikke nødvendigvis får bestemme hva som skal skje med dem

Kristine Eide
Advokat og godkjent ekstern familiemekler i regi av Bufdir

- Dessuten er meklingen gratis i til sammen syv timer. Da er det også bedre å bruke disse syv timene og sette en avtale som man selv har utarbeidet enn å skulle la en dommer avgjøre fordelingen.

- Det er også enklere å ha barnets beste i hovedfokus gjennom mekling. Nå er det også blitt mer vanlig at barnet selv er med i meklingen. Barn skal også høres selv om de ikke nødvendigvis får bestemme hva som skal skje med dem, forklarer hun. 

Mer fleksibel

Det stilles ikke krav om at familiemeklere må være advokater. 

- Både prester, psykologer og andre kan fungere som meklere. Ved å være advokat kan jeg likevel en del om jussen på området samlivsbrudd og barnefordeling. Dette gjør at man får en bredere erfaring som vil komme par til gode i meklingsarbeidet.

Som advokat kan Eide tilby en helt annen fleksibilitet enn ved mekling hos Bufdir. 

- Eksterne meklere kan tilby time raskere enn vanlig. Hos meg kan man for eksempel gjennomføre meklingstimer på ettermiddag og kvelder. Med full jobb på dagtid er det et enklere og mer praktisk alternativ for å få til en raskere gjennomføring av meklingen. I beste fall kan det også være mulig å få time på dagen. Dette får man ikke via Bufdir, understreker hun. 

Gyldig i 6 måneder

Etter at Bufdir mottar en meklingsbegjæring har direktoratet tre ukers frist til å gjennomføre mekling.

Denne ventetiden kan være lang. Behøver man å vente på henvisning fra Bufdir eller kan man kontakte deg direkte?

- Man behøver ikke vente på en eventuell henvisning, nei. Eksterne meklere kan kontaktes direkte hvis man ønsker det.

- Foreldre er gjerne uenige om hverdags-detaljer, om henting og levering, om hvem som skal ordne hva, i det hele tatt; hvordan kommunisere. Dette går vi igjennom i familiemeklingen.

Kristine Eide
Advokat og godkjent ekstern familiemekler i regi av Bufdir

Kontakt oss